อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ และ ซอฟท์สตาร์ตเตอร์