สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

Latitude = 13.7481430, Longitude = 100.6859740